Ọwụ Crusher na-echipịa ihe mgbochi ihe gbanyere mkpọrọgwụ